Nhà phố Nova World Phan Thiết- Mr. Hoà

Nhà phố Nova World Phan Thiết

area: 140m2

location: Phan Thiết