//f9interiordesign.asia/wp-content/uploads/2023/04/dfghfjgyt.jpg
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo
  • clients logo

Working Process

01 NHẬN THÔNG TIN Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, hẹn khảo sát, tư vấn trực tiếp và báo giá
02 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ Tiến hành ký hợp đồng thiết kế và tạm ứng Thực hiện thiết kế 2D, 3D và trao đổi chỉnh sửa
03 BÀN GIAO HỒ SƠ VÀ BÁO GIÁ THI CÔNG Sau khi thống nhất thiết kế, khách hàng thanh toán, F9 bàn giao hồ sơ triển khai và báo giá thi công
04 THI CÔNG Ký hợp đồng và tiến hành thi công Trình mẫu vật liệu và trao đổi phương án thi công với với khách hàng Luôn giám sát thiết kế, đảm bảo tiến độ thi công đến khi bàn giao và nghiệm thu